Teroson

Teroson

Торговая марка TEROSON компании Henkel – ведущий бренд, предлагающий материалы для склеивания, герметизации, нанесения покрытий и укрепления кузова автомобиля в процессе промышленного монтажа, а также при ремонте и техническом обслуживании транспортных средств.
Решения TEROSON позволяют нашим клиентам усовершенствовать производственные процессы и повысить качество продукции. Системные решения TEROSON полностью соответствуют ожиданиям наших клиентов по качеству и мировым стандартам. Решения TEROSON позволяют нашим клиентам эффективно разрабатывать продукцию нового поколения, а так же производить ремонт и защиту транспортных средств в следующих отраслях:

Ремонт стекла, ремонт кузова и нанесение покрытий, а также оборудование:

Техническое обслуживание пассажирских автомобилей
Техническое обслуживание автобусов и грузовых автомобилей большой грузоподъемности
Сервисные детали для производителей сельскохозяйственной и строительной техники, а также производителей автомобильного оборудования

Склеивание, герметизация, нанесение покрытий, укрепление кузовов и компонентов автомобилей, покраска и отделка:

Автомобили (пассажирские автомобили, легкие коммерческие автомобили)
Коммерческий транспорт (грузовые автомобили средней и большой грузоподъемности, автобусы)
Мотоциклы

Teroson

Teroson

Торгова марка TEROSON компанії Henkel – це провідний бренд, що пропонує матеріали для склеювання, герметизації, нанесення покриттів і укріплення кузова автомобіля в процесі промислового монтажу, а також під час ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів.
Рішення TEROSON дозволяють нашим клієнтам удосконалити виробничі процеси і підвищити якість продукції. Системні рішення TEROSON повністю відповідають очікуванням наших клієнтів щодо якості та світових стандартів. Рішення TEROSON дозволяють нашим клієнтам ефективно розробляти продукцію нового покоління, а так само проводити ремонт і захист транспортних засобів в наступних галузях:

Ремонт скла, ремонт кузова і нанесення покриттів, а також обладнання:

  • Технічне обслуговування пасажирських автомобілів
  • Технічне обслуговування автобусів і вантажних автомобілів великої вантажопідйомності
  • Сервісні деталі для виробників сільськогосподарської і будівельної техніки, а також виробників автомобільного устаткування

Склеювання, герметизація, нанесення покриттів, укріплення кузовів і компонентів автомобілів, фарбувальні роботи і оздоблення:

  • Автомобілі (пасажирські автомобілі, легкі комерційні автомобілі)
  • Комерційний транспорт (вантажні автомобілі середньої і великої вантажопідйомності, автобуси)
  • Мотоцикли
Shopping Cart